Verdiepingssessie

De diepte in op het gebied van crisismanagement

U heeft de basis gelegd met uw crisisteam en u kunt optreden, maar er is ruimte voor verbetering. In dat geval maken wij voor u een verdiepingssessie op maat. Voorbeelden van onderwerpen; ondersteuning bij het maken van een back-upteam,specifieke crisisscenario's nog beter voorbereiden of oefenen met de communicatie met de verschillende externe partijen waarmee u te maken kunt krijgen tijdens een crisis. 

Meer weten?

Bel 088-166 3000 

MAIL ONS
De training leert u:

De leerdoelen hangen af van uw behoeftes en worden voor aanvang duidelijk gedefinieerd.

Veiligheidsmanager

Henk Veenvliet

Binnen de communicatie en samenwerking is vaak ruimte voor verbetering

Eerst komt de invulling van de eigen rol en de samenwerking binnen het team. Als dat in orde blijkt, als de structuur en de teamsamenwerking goed zijn, dan ga je een stapje verder: dan kijk je hoe de samenwerking met de ‘interne stakeholders’ verloopt. Daarna komt de samenwerking met de externe stakeholders. Soms gaat dat als vanzelf, maar meestal vinden we voldoende knelpunten of dingen die best verbeterd kunnen worden.