Training logger

De rechterhand van de voorzitter

U bent de rechterhand van de voorzitter van een crisisteam. U bent verantwoordelijk voor het vastleggen van alle essentiële informatie en besluiten, en de acties die daaruit volgen. Het is noodzakelijk dat het loggen van alle informatie snel, volledig en nauwkeurig gebeurt. Vanwege de tijdsdruk en intensiteit, vraagt dit proces om een andere aanpak dan gewoon notuleren. Deze methodiek leren wij u in de logger training. 

Direct plannen?

Bel 088-166 3000 

MAIL ONS
De training leert u:
  • Scheiden van hoofd- en bijzaken
  • Samenwerking met de voorzitter
  • Tafelschikking
  • Herkennen van valkuilen
  • Gebruik van de logging tool
  • Inbreken in de vergadering als het nodig is

Hoofd- en bijzaken

Tijdens het eerste overleg ontvangt en deelt het crisisteam ontzettend veel informatie. Als alle informatie gelogd wordt, raakt het team al snel het overzicht kwijt. Daarom is het belangrijk dat de logger alleen de essentiële informatie logt.