Samenstellen crisisteam

De juiste mensen op de juiste plek

IVM helpt bedrijven keuzes te maken voor de bemensing van hun crisisteam. Voor het goed af kunnen handelen van een crisis, is het belangrijk dat de juiste functionaris in de juiste rol aan tafel zit. Dat is niet vanzelfsprekend het voltallige MT. Heeft u meerdere kandidaten en wilt u de beste man of vrouw, dan helpen wij u selecteren op vaardigheden die vereist zijn binnen een crisisteam en welke vaardigheden crisisteamleden van nature bezitten.

Meer weten over bemensing van uw crisisteam?

Bel 088-166 3000 

MAIL ONS
De verschillende crisisteams in een landelijke organisatie

samenhang_crisisteams.pngBij een landelijke organisatie met meerdere vestigingen, is één crisisteam vaak niet afdoende om een crisis adequaat te kunnen beheersen. Daarom kijken we bij de inrichting van het team ook naar de structuur van het bedrijf. Om crises beheersbaar te houden, is het raadzaam om met verschillende crisisteams te werken, met ieder hun eigen taken en bevoegdheden.

  • Het lokale coördinatie team (LCT) handelt zelf incidenten op locatie af en rapporteert aan het DCT. 

  • Het Decentrale Crisis Team (DCT) werkt op tactisch niveau en handelt ernstige incidenten af. Zij rapporteren aan het CCT. 

  • Het Centrale Crisis Team (CCT) wordt bij een crisis gealarmeerd door het LCT en/of DCT. Het CCT werkt op strategisch niveau en is verantwoordelijk voor het correct afhandelen en beheersen van crises. 

Veiligheidsmanager

Henk Veenvliet

Het is heel belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plek zit

Als een functieprofiel van een crisisteamlid heel andere eisen stelt dan de persoon meebrengt, dan is het wel iets wat gesignaleerd moet worden. De persoonlijkheid van mensen verander je niet. Maar we doen er wel altijd iets mee. Bijvoorbeeld een andere invulling van de rol of een andere positie binnen het team.