Opleidingsplan

Een praktisch plan om uw crisisteam op volle sterkte te brengen en houden

Goed crisismanagement binnen uw bedrijf vergt regelmatig en doelgericht trainen en oefenen. IVM maakt hiervoor een meerjaren opleidingsplan voor uw team. Hierin staan de benodigde trainingen en oefeningen om uw crisisteam op volle sterkte te houden.

Wilt u een opleidingsplan voor uw crisisteam?

Bel 088-166 3000 

MAIL ONS
Plan van aanpak

overkoepelend_model.pngHet crisisplan ligt klaar, de procedures zijn uitgedacht en de benodigde rollen en taakuitvoering zijn duidelijk. Nu komt het aan op effectief en efficiënt trainen en oefenen. 

De benodigde cyclus van trainen en oefenen beschrijven wij in een (meerjaren)opleidingsplan.

 

Nulmeting

 • Is er een crisisplan? Dit is het uitgangspunt voor de leer- en oefendoelen
 • Wat is het huidige beheersingsniveau van de leden van het crisisteam?

Trainingsbehoefte

 • Wat zijn de leerdoelen?
 • Wat zijn de oefendoelen?
 • Welke trainingen en oefeningen zijn noodzakelijk?
 • Wat is de frequentie van trainen en oefenen?

Uitwerking

 • Passende trainingen en oefeningen op maat
 • Leerdoelen en werkwijze per training
 • Oefendoelen en verloop van de oefenscenario’s
Trainen vanuit een visie

actief-in-control.png

Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de trainingsvisie van IVM. Deze staat garant voor:

 • Praktijk - realistische scenario’s zorgen voor herkenbaarheid en effectief leren
 • Actief - gevarieerde werkvormen met interactieve opzet houden de deelnemers actief betrokken
 • Beleving - Learning by doing (ervaringsleren) , waardoor effectieve transfer van kennis en vaardigheden is gegarandeerd.
 • In control - U bepaalt wat u leert, wij bieden een rijke leeromgeving

Wij maken werk veilig

Vanuit onze missie ‘werk veilig maken’ zien wij investeren in kennis als de basis voor veiligheid. Daarom werken wij vanuit educatie en innovatie. Voorop- en vooruitlopen door onze kennis continu te verrijken, te vernieuwen en te delen.