Training crisiscommunicatie

Hoe communiceer je onder grote druk?

Uw organisatie wordt overspoeld met aandacht en vragen vanuit de media. U moet hier passend op reageren en ervoor zorgen dat het imago van de organisatie geen schade oploopt. Dit kunt u niet alleen. Uw team moet zaken voor u uitzoeken, de voortgang bewaken, voorstellen doen en reageren op de (social) media. Daarnaast is de druk tijdens een crisis intens. Deze training leert u hoe u dit allemaal in goede banen leidt.

Direct plannen?

Bel 088-166 3000 

MAIL ONS
De training leert u:
  • Wat (niet) te doen in het eerste gouden uur
  • Taakverdeling interne en externe communicatie
  • Samenwerking met verschillende organisaties en overheid
  • Basisuitleg Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)
  • De werking van crisiscommunicatie lokaal, regionaal en landelijk
  • De impact van social media tijdens een crisis
  • Omgang met pers
Business Continuity Specialist

Willy Antonissen

Wij ondersteunen communicatie afdelingen in het voorbereiden op een crisis. De samenwerking tussen het crisisteam en de communicatie afdeling(en) is van groot belang.

Communicatie is een rol die doorgaans vertegenwoordigd is in het crisisteam. De portefeuillehouder zal moeten kunnen vertrouwen op een back-up team voor de uitvoering van communicatieacties. Samen met het team worden de voornaamste scenario’s bepaald en vervolgens een de werkwijze vastgesteld die zij zullen hanteren als zich een crisis voordoet bij uw organisatie. Onderwerpen als alarmschema, taakkaarten, mediawatching, communicatiestratiegie, doelgroepen en woordvoering worden hierin verwerkt. De medewerkers worden met behulp van simulatietools getraind en geoefend in hun taken.