IVM Crisiscentrale

Direct ondersteuning tijdens een crisis

Tijdens een crisis wordt de wereld anders en staat u onder grote druk. Dan is het handig om een beroep te kunnen doen op de crisisadviseurs van IVM. Daarom is er voor u de IVM Crisiscentrale: een 24/7 dienst die u kunt bellen als u tijdens een crisissituatie ondersteuning nodig heeft. 

 

Direct hulp nodig bij een crisis?

088 - 166 3030

Bij wat voor soort crises kan de crisiscentrale van IVM ingeschakeld worden? 

Meer info

 

Een crisis die de bedrijfscontinuiteit bedreigt kan ontstaan op verschillende gebieden: 

 • Sociale veiligheid; incidenten die worden veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld bedreiging en afpersing, geweld, fraude, terroristische aanslagen, zedenzaken, ondermijning, (psycho)sociale onveiligheid op werk of school door pesten/(seksuele)intimidatie, etc.

 • Fysieke veiligheid; ongevallen die lijden tot crisissituaties, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen, arbeidsongevallen, natuurgeweld, etc.

 • Informatieveiligheid; crisis die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.

 • Het bestuurlijk domein; (interne) bestuurscrisis door conflicten of onbehoorlijk bestuur.

De crisiscentrale van IVM ondersteunt organisaties bij al deze soorten crises.

Wat voor ondersteuning verleent IVM tijdens een crisis?

Meer info

 

De vorm van ondersteuning hangt af van het soort bedrijf, de aard van de crisis en de exacte hulpvraag. Onze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit; 

Crisismanagement:

 • Sparringpartner / adviseur voor voorzitter of teamleden
 • Technisch voorzitten
 • Scenario’s uitwerken
 • Informatiemanagement
 • Mediation / conflictbemiddeling intern of extern
 • Aansturen van diverse externe adviseurs (juridisch, ICT, operationeel)
 • Begeleiden diverse onderzoeken (forensisch-, ongevals-, toedrachtonderzoek en evaluaties)

Crisiscommunicatie:

 • Advies over of uitwerken van de communicatiestrategie
 • Woordvoering (uitvoerend of als coach voor eigen woordvoerder)
 • Mediamonitoring en omgevingsanalyse
 • Inrichten en bemensen call center


Psychosociale hulpverlening en/of nafase

 • Opvang van groepen of individuen
 • Coachen van collegiale opvangteams
 • Coördinatie / projectmanagement nafase / herstel
 • Advies over inrichting van rituelen en herdenkingen
 • Evaluaties

Wat voor soort specialisten zet IVM in tijdens een crisis?

Meer info

 

Welke specialisten we inzetten hangt af van de aard van de crisis, de organisatie en de fase waarin de crisis zich bevind. Indien nodig hebben wij o.a. de volgende specialisten beschikbaar om u bij te staan tijdens een crisis:

 • Crisismanager
 • Procesbegeleider crisisteam
 • Liaison richting externe hulpdiensten, omgeving, familie, etc.
 • Informatiemanager
 • Crisiscommunicatiestrateeg
 • Logger
 • Omgevingsanalist
 • Woordvoerder
 • Veiligheidskundige
 • Arbeidshygiënist
 • HR-specialist
 • Forensisch onderzoeker
 • Forensisch laborant
 • Toxicoloog
 • Advocaat
 • Mediator
 •  Traumabegeleider

Wie kan er gebruik maken van de crisiscentrale? 

Meer info

 

Wij garanderen snelheid en kwaliteit van ondersteuning tijdens crisis voor klanten met een abonnement op onze dienstverlening. Heeft u geen abonnement maar wel een crisis? U kunt alsnog bellen en we bepalen ter plekke welke ondersteuning nodig is en welke kosten daar aan verbonden zijn